OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI FEDRIGONI DEUTSCHLAND GMBH

Naše společnost Fedrigoni Deutschland GmbH (kontaktní údaje viz záložka Impressum) odpovídá za zpracování Vašich údajů. Poctivé zacházení s Vašimi osobními údaji je pro nás velice důležité. V našem prohlášení o ochraně osobních údajů se proto dozvíte, podle jakých zásad obecně zpracováváme osobní údaje, a zejména jak je zpracováváme na našich webových stránkách. Zároveň bychom Vás chtěli informovat o Vašich právech vyplývajících ze zákonů o ochraně osobních údajů. Snažili jsme se tyto informace formulovat stručně a srozumitelně, ale zároveň se zaměřujeme i na potřebné detaily. Pomocí následujících odkazů se dostanete k tématům, která jsou pro Vás důležitá.

Zpracování údajů

Získáváme osobní údaje od zákazníků, zaměstnanců, obchodních partnerů a návštěvníků webových stránek pro přípravu a realizaci smluv, plnění právních povinností a pro vlastní účely jako provádění svých interních procesů a pro reklamy. Je-li to nutné, předáváme údaje interním a externím subjektům, např. úřadům. Údaje uchováváme pouze tak dlouho, jak vyžaduje příslušný účel a právní předpisy.

Cookies

Žádné údaje neprodáváme. Naše nabídka na webových stránkách není financována z reklamy. Používáme cookies a trackingové technologie pro cílenou reklamu, ke zlepšení svých webových stránek a nabídky služeb.
 
 

Vaše práva

Zaručujeme Vám, že Vám kdykoli poskytneme informace o Vašich údajích, které jsou u nás zpracovávány, a že máte kdykoli možnost je opravit, vymazat a vznést námitku proti jejich zpracování. Současně máte právo se s případnými stížnostmi obrátit na příslušný orgán dozoru nad ochranou osobních údajů.

 

Kontakt

Za zpracování vašich údajů odpovídá společnost Fedrigoni Deutschland GmbH, Bajuwarenring 10a, 82041 Oberhaching. Otázky týkající se ochrany osobních údajů u společnosti Fedrigoni Deutschland prosím pište na e-mailovou adresu datenschutz@fedrigoni.de.

 

Zpracování údajů

Zpracování údajů u společnosti Fedrigoni GmbH

K jakým účelům společnost Fedrigoni Deutschland GmbH osobní údaje zpracovává
Osobní údaje o identifikovaném či identifikovatelném subjektu údajů společnost Fedrigoni Deutschland GmbH zpracovává, aby mohla nabízet a poskytovat služby, realizovat a účtovat zakázky, poskytovat informace a plnit právní povinnosti. Zpracování osobních údajů tak odpovídá situacím povoleným z hlediska práva na ochranu osobních údajů, které jsou uvedeny v článcích 6 a 9 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení). Zpracování osobních údajů nad rámec uvedených skutečností provádíme na základě poskytnutého souhlasu.
Zpracování osobních údajů neprovádíme ve větší než nezbytné míře. Zejména neprodáváme osobní údaje třetím osobám.


Jaké osobní údaje zpracovává  společnost Fedrigoni Deutschland GmbH pravidelně

 • od zákazníků a zájemců: adresu a kontaktní údaje, smluvní údaje, údaje pro odběr produktů a služeb, údaje pro zúčtování, údaje týkající se zájmu o koupi
 • od zaměstnanců: adresa, kontaktní údaje, osobní údaje
 • od obchodních partnerů a dodavatelů: adresa, smluvní údaje
 • od návštěvníků webových stránek: uživatelské údaje, kontaktní údaje (v případě dobrovolného zadání)


Odkud pocházejí osobní údaje
Společnost Fedrigoni Deutschland GmbH získává údaje zpravidla přímo od příslušné osoby. Z části nám mohou být osobní údaje předávány od obchodních partnerů (např. od smluvních prodejců s příslušným souhlasem) nebo od veřejných institucí (např. subjektů sociálního pojištění).


Jakým příjemcům předává společnost Fedrigoni Deutschland GmbH osobní údaje
Ke zpracování údajů z části využíváme služeb partnerů a subdodavatelů. Odpovědnost za zpracování údajů však zpravidla zůstává na společnosti Fedrigoni Deutschland GmbH. Za účelem realizace našich procesů nebo plnění zákonných povinností může být potřeba předávat osobní údaje na následující místa:

 • veřejné instituce, které získávají údaje na základě zákonných předpisů (např. úřady, orgány sociálního zabezpečení)
 • interní úseky, které se podílejí na provádění obchodních procesů, (např. personální agenda, účetnictví, marketing, prodej, IT)
 • externí subjekty, které se podílejí na realizaci obchodních procesů (poskytovatelé služeb a subdodavatelé, např. reklamní agentury, poskytovatelé logistických služeb, úvěrové ústavy a daňoví poradci)

 

Jak dlouho uchováváme osobní údaje
Výmaz údajů se řídí podle dob trvání smluv a podle zákonem stanovených lhůt pro uchovávání dokladů; na základě předpisů obchodního zákoníku a daňového řádu je to obvykle 10 let. Údaje, které nepodléhají žádné povinnosti uchovávání, budou po splnění příslušného účelu zpracování vymazány.

Zpracování údajů na našich webových stránkách

Protokolování (logovací soubory na serveru)
V případě, že navštívíte naše webové stránky, naše webové servery si zaznamenají určité informace, které dodává váš prohlížeč spolu s poptávkou. Jedná se o Vaši IP-adresu, název domény, údaje o používaném prohlížeči (typ, verze), operačním systému a internetové stránce, z níž jste nás navštívili.


Tyto informace jsou požadovány za účelem řádného rozesílání obsahu našich webových stránek a zajištění jejich technického fungování. Dále slouží jako ochrana proti pokusům o napadení našich webových serverů včetně poskytování informací úřadům za účelem trestního stíhání. Údaje protokolu budou po 7 dnech vymazány. Spojování těchto údajů s dalšími datovými zdroji (profilování) se neprovádí.


Používání cookies
Stejně jako většina webových stránek používá cookies i internetová prezentace společnosti Fedrigoni Deutschland GmbH. Slouží k tomu, aby byla naše nabídka více uživatelsky přátelská, efektivnější a bezpečnější. Cookie je malý textový soubor, který si váš prohlížeč stáhne při první návštěvě webové stránky, a následně se uloží na vašem koncovém přístroji (např. PC, notebooku, tabletu nebo chytrém telefonu). Při dalším načtení stránky na stejném přístroji se cookie odešle zpět, většinou na naši webovou stránku - cookie první strany (first party cookie). Pokud na své webové stránky zahrneme data třetích osob, může být cookie odeslána zpět na webovou stránku, ke které patří - cookie třetí strany (third party cookie). Každopádně tak webová stránka rozpozná, že byla pomocí daného prohlížeče už jednou načtena, a v některých případech pozmění zobrazovaný obsah.


Většina cookies, které používáme, jsou čistě funkční, krátkodobé cookies (session cookies), které slouží pouze ke zlepšení užívání webové stránky, a zavřením okna prohlížeče se automaticky vymažou. Ostatní, dlouhodobé cookies (persistent cookies) mohou být uchovávány po dobu až 3 let a používány k marketingovým účelům a k analýze užívání webové stránky. Taková cookie může například zajistit, že se vám bude zobrazovat pouze reklama odpovídající vašim zájmům.


Cookies můžete dle libosti regulovat nebo mazat. Využijete-li například příslušného přednastavení ve svém prohlížeči, můžete znemožnit funkci všech cookies uložených na vašem počítači nebo můžete zabránit jejich dalšímu ukládání. Musíte pak ale dle možností manuálně provést určitá nastavení při každé návštěvě konkrétní stránky a počítat s omezením některých funkcí.


U dalších cookies existuje možnost nechat u příslušných poskytovatelů (např. sociálních sítí) individuálně zablokovat pronásledování prostřednictvím cookies. Další informace týkající se cookies naleznete na www.aboutcookies.org.

 

Cookies

Google

Analytics: Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. („Google"). Nástroj Google Analytics používá tzv. „cookies", což jsou textové soubory, které jsou ukládány na vašem počítači a které umožňují analyzovat, jak používáte naše webové stránky. Informace o tom, jak používáte naše webové stránky, vygenerované souborem cookie, se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.


Upozorňujeme vás, že na našich webových stránkách používáme funkci anonymizovaného zaznamenávání IP adres (tzv. maskování IP adresy). Díky aktivování anonymizace IP adresy na našich webových stránkách Google vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se na server společnosti Google do USA přenáší úplná IP adresa a teprve tam se zkracuje. Společnost Google využívá tyto informace z našeho pověření k tomu, aby vyhodnotila, jak používáte naše webové stránky, a dále k sestavování reportů o aktivitách na webové stránce a k poskytování dalších služeb pro nás, spojených s používáním webové stránky a internetu. IP adresa, zjištěná v rámci Google Analytics od vašeho prohlížeče, se nespojuje s jinými údaji společnosti Google.


Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče; upozorňujeme vás však na to, že v daném případě pak nebudete moci v plném rozsahu využívat veškeré funkce této webové stránky. Kromě toho můžete zabránit zaznamenávání dat generovaných souborem cookie, která se vztahují k tomu, jak používáte naše webové stránky (vč. vaší IP adresy), společností Google a rovněž jejich zpracovávání společností Google, a to tak, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 


Na http://www.google.de/intl/de/policies/privacy se kdykoli můžete informovat o zpracování údajů prostřednictvím společnosti Google a můžete s tímto zpracováním vyjádřit nesouhlas.


Mapy: Na jednotlivé webové stránky vkládáme mapy z Google Maps za účelem zobrazení poboček a k naplánování tras. Nástroj Google Maps provozuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Díky umístění mapy z Google Maps je vaše IP adresa přenášena bezprostředně na společnost Google, a jakmile takovou webovou stránku navštívíte, dojde k uložení cookie.


YouTube: Naše webová stránka používá moduly plugin stránky YouTube, kterou provozuje společnost Google. Provozovatelem stránky je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Navštívíte-li některou z našich stránek, která používá plugin stránky YouTube, vytvoří se spojení k serverům stránky YouTube. Server YouTube při tom dostane informaci o tom, jakou z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni na svém účtu YouTube, umožňujete stránce YouTube, aby si přiřadila vaše aktivity na internetu přímo k vašemu osobnímu profilu. Můžete tomu zabránit odhlášením ze svého účtu YouTube.


Další informace o zacházení s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů stránky YouTube na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 

Sociální pluginy

Na naši webovou stránku umísťujeme pluginy sociálních sítí Facebook, Twitter, Instagram a XING, abychom informovali o našem podniku a jeho nabídkách. Použití sociálních pluginů vede k tomu, že pouhé načtení propojované stránky – aniž byste klikli na sociální plugin – těmto službám současně umožní zaznamenat si vaši IP adresu. Odpovídajícím způsobem si tyto služby mohou vést protokoly o vašich dalších aktivitách na internetu.


Účel a rozsah získávaných údajů a ustanovení týkající se užívání vašich údajů prostřednictvím příslušné platformy naleznete v ustanoveních o ochraně osobních údajů příslušného provozovatele.


YouTube (Google): https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Twitter: https://twitter.com/de/privacy
XING: https://www.xing.com/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

Funkce

Kontaktní formulář
Pokud nám budete prostřednictvím kontaktního formuláře zasílat poptávky, budou nám e-mailem předávány vaše údaje z poptávkového formuláře včetně kontaktních údajů, které ve formuláři uvedete, a budou u nás ukládány za účelem zpracování poptávky a pro případ následných otázek. Tyto údaje nebudeme bez vašeho souhlasu dále předávat a po ukončení zpracování poptávky budou vymazány.


Newsletter
Prostřednictvím naší webové stránky si můžete objednat náš newsletter. K tomu potřebujeme vaši e-mailovou adresu. Odběr newsletteru můžete kdykoli zdarma zrušit na odkaze uvedeném v newsletteru.


Vaše práva
Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení) máte následující práva:

 • podle čl. 15 Nařízení máte právo požadovat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme. Patří sem účely zpracování, kategorie osobních údajů, kategorie příjemců údajů, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, původ vašich údajů a existence automatizovaného rozhodování (profilování);
 • podle čl. 16 Nařízení máte právo požadovat opravu nesprávných osobních údajů či doplnění osobních údajů, které jsou u nás uloženy;
 • podle čl. 17 Nařízení máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, které jsou u nás uloženy, pokud jejich zpracování není potřebné k výkonu práva na svobodu projevu a informace, k plnění nějakého právního závazku, z důvodu veřejného zájmu nebo k určení, výkonu či obhajobě právních nároků;
 • podle čl. 18 Nařízení máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, pokud: popíráte přesnost údajů; je zpracování protiprávní a vy odmítáte výmaz svých údajů; my už vaše údaje dále nepotřebujeme, vy je ale požadujete k prosazení právních nároků; jste vznesli námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi oprávněnými důvody
 • podle čl. 20 Nařízení máte právo požadovat dodání svých osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu či jejich předání jinému správci;
 • podle čl. 7 odst. 3 Nařízení máte právo kdykoli odvolat souhlas, který jste nám udělili. Odvolání souhlasu bude mít za následek, že my již do budoucna nesmíme dále pokračovat ve zpracování údajů, které bylo založeno na tomto souhlasu;
 • podle čl. 21 Nařízení máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. Bude-li vaše námitka namířena proti přímému marketingu, neprodleně ji uvedeme do praxe. V případě, že se zpracování vašich údajů zakládá na oprávněném zájmu společnosti Fedrigoni Deutschland nebo třetích osob a vaše námitka je odůvodněna vaší zvláštní situací, vyhovíme jí, pokud neexistují legitimní důvody pro zpracování, které převažují vaše zájmy, nebo pokud potřebujeme vaše údaje k prosazení právních nároků.
 • podle čl. 77 Nařízení máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Pokud se domníváte, že jsme dostatečně neplnili vaše práva a své povinnosti vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u příslušného orgánu pro ochranu údajů. Příslušným orgánem je pro nás Bavorský zemský úřad pro dozor nad ochranou údajů (das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht) v Ansbachu, www.lda.bayern.de/de/beschwerde.html;


Možná nebudeme moci, např. z důvodu zákonných předpisů, zcela splnit všechna práva. Pokud budeme muset vaši žádost v takovém případě zcela či částečně odmítnout, budeme vás o důvodech odmítnutí informovat.

 

Další otázky / pověřenec pro ochranu osobních údajů

Budete-li mít nějaké otázky týkající se ochrany údajů u společnosti Fedrigoni Deutschland GmbH, obraťte se prosím na naše zákaznické oddělení či na pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Fedrigoni Deutschland GmbH.
Kontakt: datenschutz@fedrigoni.de


Jungmannova 748/30 · CZ - 110 00 Prague 1 · Nové Město · Tel.: 00420 / 257 216 774 · info@fedrigoni.cz

IMPRESSUM | OCHRANA DAT